Cùng Câu Chuyện Tháng 2, Mini Home Stay Đà Lạt khám phá những hình ảnh vàng rực của tháng 10, tháng của hoa Dã Quỳ, mùa hoa đẹp nhất trong năm tại Đà Lạt.