Tag: da lat

30Sep

Tuyệt Tình Cốc

Mọi người vẫn thường biết đến địa điểm Tuyệt Tình cốc tại Đà Lạt qua
30Sep

văn minh trong ngôn ngữ

bạn tên Huy có đứa viết ra là Hui, bạn tên Hoàng có đứa gọi bạn là Hoàn? Bực mình không? Có chứ, tên mình mà, không bực sao được?