Năm nay, Festival Hoa Đà Lạt sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 24/12/2019 tại